Soil Matric Potential (SMP)

Substrat, eller blandningen av substrat, måste kunna hålla adekvata mängder av både vatten och närsalter samt andra näringsämnen samtidigt som det ska tillåta vattnets rörelse och gasutbyte.

Alla substrat har en Soil Matric Potential (SMP) som är substratets inneboende förmåga att retinera vatten. Detta är en effekt av vattnets ytspänning och diverse elektriska krafter mellan vattenmolekyler och substratets partiklar. Generellt gäller att ju mindre partiklar desto större SMP (= högre vattenretention).

När vatten hälls i en kruka kommer det inte att fördelas jämnt. Detta trots att SMP är lika i hela krukan. Detta beror på två saker: gravitation och kapillärt tryck (relaterat till SMP). Dessa två krafter är motriktade. Den kraft som utövas på vattnet av gravitationen kommer att vara större i övre delen av krukan än i det nedre delen eftersom vattenpelaren där är högre. Detta gör att mer vatten ansamlas i de nedre delarna av krukan.

På engelska finns begreppet perched water table som beskriver gränsen för vattenmättat substrat. Exakt var denna gräns går beror på substratet eftersom detta avgör var gravitationskraften står i jämvikt med det kapillära trycket. Detta är att tänka på som ett avstånd från krukans botten. Denna höjd är oberoende av krukans form och beror endast på substratet. Det betyder att en hög och smal kruka får mycket högre lufthalt i förhållande till vatten jämfört med en bred och låg kruka.

Höga och smala krukor kommer torka ut snabbare än breda och låga krukor. För sticklingar, eller växt som trivs med att stå fuktigt, är det mer fördelaktigt med en bred och låg kruka, (givet samma substrat).


Publicerat

i

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *