Kategori: Bonsai

  • Skottets apikala meristem och bonsaieffekten

    Vegetativ tillväxt är tillväxt av blad, stam och rötter (vilket kan jämföras med generativ tillväxt som är tillväxt av blommor, frukt och frön). I ett skott är källan till tillväxt en apikalt belägen tillväxtvävnad (meristem) vilket på engelska kallas SAM (Shoot Apical Meristem). Det är cellerna i SAM som delar sig och ger upphov till…

  • Soil Matric Potential (SMP)

    Substrat, eller blandningen av substrat, måste kunna hålla adekvata mängder av både vatten och närsalter samt andra näringsämnen samtidigt som det ska tillåta vattnets rörelse och gasutbyte. Alla substrat har en Soil Matric Potential (SMP) som är substratets inneboende förmåga att retinera vatten. Detta är en effekt av vattnets ytspänning och diverse elektriska krafter mellan…

  • Juniperus chinensis

    Allmänt Ursprungligen från området kring Kina och Mongoliet (hardiness zone 4-8 vilket gör att arten passar mycket bra i svenska förhållanden [Linköping: 7a, Skåne: 8a] – hardiness zone 4-8 motsvarar ungefär svenska odlingszoner 1-8). Vinter Sol Omplantering Beskärning Tråd Vatten Växtnäring Skadedjur Övrigt