Skottets apikala meristem och bonsaieffekten

Vegetativ tillväxt är tillväxt av blad, stam och rötter (vilket kan jämföras med generativ tillväxt som är tillväxt av blommor, frukt och frön).

I ett skott är källan till tillväxt en apikalt belägen tillväxtvävnad (meristem) vilket på engelska kallas SAM (Shoot Apical Meristem). Det är cellerna i SAM som delar sig och ger upphov till nya blad och nästa generations knoppar.

I takt med att SAM producerar nya vävnader kommer nya förstader till blad att bildas och lägga sig överlappande runt SAM. Tillsammans är denna vävnad (SAM + skyddande förstadier till blad) skottets apex eller, även kallat, den terminala knoppen.

SAM har en distinkt histologisk indelning med en central zon (CZ) som innehåller motsvarigheten till stamceller vilka delar sig långsamt, en perifer zon (PZ) som innehåller täta celler vilka delar sig frekvent och bildar celler i blad samt en s.k. Rib Zone (RZ) som ligger djupt om CZ och PZ där delande celler blir interna strukturer i stammen.

SAM kan även indelas i lager, L1-L3, där L1 är det yttersta lagret och L3 det djupaste.

Det har visats att växter som skadas producerar mindre blad, vilket kallas bonsaieffekten. Denna effekt beror på minskad celldelning i SAM till följd av hormonet jasmonsyra. En skada på bladen ger upphov till produktion av jasmonsyra vilket inducerar aktivering av gener som saktar ner celldelningen i SAM. Resultatet är blad med färre celler (men där cellerna har oförändrad storlek). Samtidigt aktiveras även gener som är involverade i växtens immunförsvar.

Zhang Y, Turner JG (2008) Wound-Induced Endogenous Jasmonates Stunt Plant Growth by Inhibiting Mitosis.


Publicerat

i

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *