Juniperus chinensis

Allmänt

Ursprungligen från området kring Kina och Mongoliet (hardiness zone 4-8 vilket gör att arten passar mycket bra i svenska förhållanden).

Vinter
 • Bör förvaras i utrymmen som är frostfria på vintern.
Sol
 • Mycket sol ger kompakt barrstruktur medan mindre sol gör att barrstrukturen vecklas ut och trädet blir mer spretigt.
 • Vissa förespråkar solduk/filtrerat solljus då för mycket direkt sol kan bleka barren.
Omplantering
 • Bör utföras under tidig vår.
 • Omplanteringsfrekvensen bör vara ungefär vart fjärde år.
 • Klipp aldrig bort mer än 1/3 av rötterna åt gången.
 • Behöver relativt väldränerade substrat (andelen pimpsten/kiryu etc. bör vara minst en tredjedel)
Beskäring
 • Topparna på barren kan nypas hela säsongen från tidig vår till höst.
 • Skotten kan klippas under samma period.
 • Alternativ för att stimulera tillväxt/utfyllnad är att låta trädet växa fritt första delen av växtsäsongen (till tidigt i Juni) och därefter trimma/beskära. Därefter får trädet växa fritt till strax efter växtsäsongens mitt (till tidigt i September) och då utförs ytterligare en trimning. Genom att utföra detta kan man potentiellt uppnå tre cykler av tillväxt under en växtsäsong och genom att inte underhållstrimma konstant under växtperioden, utan istället beskära ordentligt vid få tillfällen, stimuleras mer lateral tillväxt.
Tråd
 • När som helst under året.
 • Försök undvik trådning under våren om det går (snabb tillväxt kan göra att trädet skär in i tråden).
Vatten
 • Med väldränerade jord krävs ofta en vattning om dagen under våren och upp till två vattningar under varma sommardagar.
 • Under vinterperioden bör jorden vara lätt fuktad.
Växtnäring
 • Under tidig vår kan växtnäring med hög kvävehalt ges.
 • Vanlig växtnäring ges ända in på hösten.
Skadedjur
 • Kan attrahera halvvingar.
Övrigt
 • Kan tappa äldre barr mitt i växtsäsongen (Juli) vilket är normalt och inte ett tecken på att trädet är stressat.
 • Detta kan jämföras med t.ex. tall vars naturalförlopp är att tappa sina äldre barr i Oktober.
 • Vid brist på sol tar det ca 8 veckor innan skadan ses. Trädet lagrar sockerarter i barrverket och först efter ca 8 veckor börjar barren att dö (och då utifrån och in).

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *