Juniperus chinensis

Allmänt

Ursprungligen från området kring Kina och Mongoliet (hardiness zone 4-8 vilket gör att arten passar mycket bra i svenska förhållanden [Linköping: 7a, Skåne: 8a] – hardiness zone 4-8 motsvarar ungefär svenska odlingszoner 1-8).

Vinter
 • Bör förvaras i utrymmen som är frostfria på vintern.
Sol
 • Mycket sol ger kompakt barrstruktur medan mindre sol gör att barrstrukturen vecklas ut och trädet blir mer spretigt.
 • Vissa förespråkar solduk/filtrerat solljus då för mycket direkt sol kan bleka barren.
Omplantering
 • Bör utföras under tidig vår.
 • Plantera inte om efter det att ny tillväxt börjat växa – vänta i så fall till sensommar eller tidig höst (om omplantering sker i denna period bör rötterna beskäras betydligt mindre – överväg s.k. slip potting)
 • Tänk på att försörjningslinjerna för juniper är i princip linjär mellan rot och gren. Klipper man en rot kommer dess försörjda gren att dö långsamt utifrån och in.
 • Barrträd har inte samma förmåga att utveckla nya rötter efter rotbeskäring som lövfällande träd.
 • Omplanteringsfrekvensen bör vara ungefär vart fjärde år.
 • Klipp aldrig bort mer än hälften av rötterna åt gången (optimalt är ca 1/3).
 • Behöver relativt väldränerade substrat (andelen pimpsten/kiryu etc. bör vara minst en tredjedel)
 • Förfarandet är som vanligt: räfsa ut befintlig rotklump, klipp tillbaks långa rötter och avlägsna de tjocka rötterna.
Beskärning
 • Topparna på barren kan nypas hela säsongen från tidig vår till höst.
 • Skotten kan klippas under samma period.
 • Alternativ för att stimulera tillväxt/utfyllnad är att låta trädet växa fritt första växtperioden (fram till tidigt i Juni) och därefter trimma/beskära. Därefter får trädet växa fritt till strax efter växtsäsongens mitt (till tidigt i September) och då utförs ytterligare en trimning. Genom att utföra detta kan man potentiellt uppnå tre cykler av tillväxt under en växtsäsong och genom att inte underhållstrimma konstant under växtperioden, utan istället beskära ordentligt vid få tillfällen, stimuleras mer lateral tillväxt.
 • Mer omfattande beskärning kan utföras under hela växtsäsongen men bör undvikas under första växtperioden (när ny tillväxt precis börjat växa).
 • Olika arter reagerar olika. Itoigawa kan reagera med att utveckla stressbarr om mer än 30-40% av barren beskärs. Kishu är mer tolerant och kan klippas tämligen hårt utan problem. Sabina/sävbom är känslig och hela trädet kan dö om för mycket av barrverket beskärs på en gång.
Tråd
 • När som helst under året.
 • Försök undvik trådning under våren om det går (snabb tillväxt kan göra att trädet skär in i tråden).
Vatten
 • Med väldränerade jord krävs ofta en vattning om dagen under våren och upp till två vattningar under varma sommardagar.
 • Under vinterperioden bör jorden vara lätt fuktad.
Växtnäring
 • Under tidig vår kan växtnäring med hög kvävehalt ges.
 • Vanlig växtnäring ges ända in på hösten.
Skadedjur
 • Kan attrahera halvvingar.
Övrigt
 • Kan tappa äldre barr mitt i växtsäsongen (Juli) vilket är normalt och inte ett tecken på att trädet är stressat.
 • Detta kan jämföras med t.ex. tall vars naturalförlopp är att tappa sina äldre barr i Oktober.
 • Vid brist på sol tar det ca 8 veckor innan skadan ses. Trädet lagrar sockerarter i barrverket och först efter ca 8 veckor börjar barren att dö (och då utifrån och in).

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *