Etikett: smp

  • Soil Matric Potential (SMP)

    Substrat, eller blandningen av substrat, måste kunna hålla adekvata mängder av både vatten och närsalter samt andra näringsämnen samtidigt som det ska tillåta vattnets rörelse och gasutbyte. Alla substrat har en Soil Matric Potential (SMP) som är substratets inneboende förmåga att retinera vatten. Detta är en effekt av vattnets ytspänning och diverse elektriska krafter mellan…