Etikett: bayes

  • Monty Hall-problemet i R

    Monty Hall-problemet är baserat på en gammal TV-serie som hette Let’s Make a Deal. En deltagare i programmet blev visad tre stängda dörrar (numrerade 1, 2 och 3). Bakom varje dörr finns en belöning. En av belöningarna är dyrbar (traditionellt en bil) och de två andra är mindre dyrbara (traditionellt en get). Deltagaren får välja…