Kategorier
Slipning och bryning

Slipning och bryning, en introduktion och ett par begrepp

För att reda i slipvärlden är den bra att först reda ut ett par begrepp. De flesta termer kommer från engelska och för att inte helt svengelskfiera allt man säger och gör är det bra om de svenska begreppen kan användas. Till att börja med så bör man ha klart för sig att ett skärande stål måste ha en skärande vinkel. På svenska så är det lämpligt att kalla den totala skärande vinkeln för eggvinkel. Detta syftar alltså på den totala vinkeln. Här kan det ibland också bli relevant att prata om eggens profil (engelska: blade profile). Med begreppet fasvinkel (engelska: bevel) avses den ena sidans vinkel. Eggen på en vanlig kökskniv har således två fasvinklar som tillsammans bildar en eggvinkel. På ett stämjärn gäller att den ena fasvinkeln alltid är 0° medan den andra fasvinkeln varierar. För stämjärn är alltså eggvinkel alltid lika med fasvinkel.

Vidare pratas det mycket om primär och sekundär fasvinkel (engelska: primary bevel, secondary bevel) och ibland även tertiär fasvinkel. Alla fasvinklar som slipas efter den primära kallas gemensamt för microbevels (mikrofasvinklar?) Enkelt uttryckt är detta som att skapa sin egg i olika vinkelsteg där eggen får stegvis högre vinkel desto närmre den skärande kanten man kommer. Det finns fördelar med detta vilket jag återkommer till.

När man talar om slipning (engelska: grinding) avses en grövre bearbetning av stålet som syftar till att skapa en bra primär fasvinkel. Detta gör man oftast för att reparera, återställa eller för att etablera en ny (annorlunda) fasvinkel. En slipad egg kan därefter brynas (engelska: honing) för att bli riktigt vass. Att göra ett verktyg vasst är alltså oftast en tvåstegsraket som involverar både slipning och bryning.

Vad är det då som avgör hur vasst något kan bli? En skärande egg är som mest effektiv då vinkeln är skarp och stålet är så jämnt i ytan som möjligt. Samtidigt gäller att en skarpare vinkel stålet gör stålet mindre hållbart. Över tid har vinklar på mellan 25 till 35 grader evolverat fram som lämpliga för skärande verktyg (det finns dock undantag när man slipar i högre vinkel). Dessa gradtal är alltså en kompromiss mellan vasst och hållbart.

Efter slipning kommer stål att ha ojämnheter i stålstrukturen eftersom man använder grövre slipkorn (en grövre brynsten t.ex.) för att avverka stål. Att bryna stålet syftar till att få bort dessa ojämnheter. Enkelt uttryckt kan man säga att när man slipar så vill man avverka stål snabbt (t.ex. för att få bort ett hack i eggen) samtidigt som man etablerar en viss primär fasvinkel på stålet och då använder man sig gärna av ett slipmaterial med större slip-partiklar (lägre grit).

Ok, lite mer om vinklar. För att få en bra och sådär dödligt vass egg måste man alltså först slipa och sen bryna. Ett bekymmer är att det inte är särskilt kul att varken slipa eller bryna. Man vill helt enkelt minimera tiden det tar samtidigt som man vill ha en vass egg. Det är här strategin med primär och sekundär (och ibland tertiär) vinkel kommer in i diskussionen. Man kan för all del slipa fram sin fasvinkel och därefter bryna hela fasvinkelytan men det är oftast ett jävla jobb, som man säger. Tanken med en sekundär vinkel är att man endast bryner en liten yta precis vid eggen. Det är ju trots allt här som stålet skär. Idéen är enkel; slipa fram en primär fasvinkel och istället för att bryna hela stålytan så vinklar man nu stålet enstaka grader och bryner bara den skärande toppen, som då alltså blir den sekundära fasvinkeln. Processen går mycket fortare eftersom det är en mindre mängd stål som ska slipas bort. Man sliter alltså betydligt mindre på både sitt stål och sina brynstenar (och sitt tålamod). Visst, den skärande vinkeln blir enstaka grader högre än den primära fasvinkeln men antingen kan man ju lägga den primära fasvinkeln lite lägre för att kompensera för detta, eller så skiter man helt enkelt i vilket eftersom de där enstaka graderna inte inverkar nämnvärt i hur resultatet blir.

Det finns ytterligare fördelar med microbevels men om detta får jag återkomma i ett separat inlägg.